Nieuws

– Oktober 2018-

Naar aanleiding van ontwikkelingen in het Friese Zorglandschap en de vraag naar een extra “open” Lab kunnen we met genoegen aankondigen dat we besloten hebben om een extra “open” Lab te organiseren en dit keer als locatie voor Friesland te kiezen. Dit Silk Lab zal plaatsvinden op dinsdag 11 t/m donderdag 13 december a.s. in de omgeving Heerenveen.”