Over Silk

Over Silk

De kwaliteit van onderlinge relaties is de meest bepalende factor voor menselijk presteren.

Stel het is mogelijk om in 3 dagen ons persoonlijk te ontworstelen aan de polariserende werking en impact van ons brein op ons leven?

Tegelijkertijd is er een concrete doorbraak mogelijk geworden in de gebieden waar deze tegenstellingen met onze medemens de strategie, implementatie en (werk)relaties, in de weg zitten?

Of we nu spreken over het klimaat, immigratie, politiek, mensenrechten, milieu, economie, of samenwerking binnen en tussen bedrijven en organisaties en zelfs binnen families, alles lijkt tegenwoordig te polariseren. Mensen herhalen hun kijk op de wereld en zoeken medestanders waarmee ze zich verbinden, maar tot doorbraken en echte vernieuwing kunnen we niet komen.

Wellicht heeft dit veel van doen met de werking van onze hersenen en de beelden die de hersenen produceren.

Is de wetenschap het er niet over eens dat jij en ik de werkelijkheid maar heel beperkt (waar)nemen? Is het niet zo dat ons brein het overgrote deel van wat we meemaken beperkt, kleurt, vormt en laadt met emoties gebaseerd op eerdere ervaringen?

Zijn onze gedachten niet de grootste verstoorder van het ervaren van de wereld, de medemens en onszelf?

Stel dat ons brein de wereld, onze medemens en ons zelf door een voorspelbaar polariserende bril bekijkt.

Is het dan niet logisch dat we soms gesprekken hebben die onbedoeld meer polariseren dan verbinden en strategie en beleid de polariserende kijk bevestigen? Is de huidige maatschappij met haar klimaat en andere (politieke) problemen (en de kwaliteit van strategie en organisatie) niet een fysieke manifestatie van die collectieve polariserende kijk?

Zijn de kosten van deze kijk niet te hoog om te negeren?

Wat is de impact op innovatie, omzet, winst, productiviteit en de ervaring van welzijn van mensen? Wat kost het als mensen zich identificeren met hun eigen belangen en deze groeperingen continue bezig zijn hun eigen belangen (of identiteit) te verdedigen?

Is dit wantrouwen niet de hoofdreden dat visies, missies, omzet- en winst doelen, en de noodzakelijke (sociale) innovaties niet kunnen slagen?

In het Silk Leadership Lab beloven we je dat je weer auteur wordt van je toekomst in je organisatie (en familie) ook daar waar dit nu een uitdaging lijkt. Is dit auteurschap niet het begin van elke grote strategische en systemische transformatie in de maatschappij, organisatie, vriendenkring en zelfs familie?

Dat is waarom wij het Silk Leadership Lab hebben ontworpen.

We nodigen je van harte uit mee te bouwen aan deze “business case voor de liefde”

Voorbeelden:

Bernhoven systeem transformatie

ICL en systeemTransformatie in de bijstand