De onderzoekers

Van jongs af aan hebben Johannes Leerink en Vasko Vasic hun twijfels over de ‘’realiteit’’ en hoe de wereld ‘’is’’. Is wat wij noemen de ‘’realiteit’’ wel degelijk de ‘’realiteit’’? Of missen we iets cruciaals in de manier hoe wij de wereld zien en staat dat in de weg om ons als mensen te verbinden en effectief samen te werken? Toen Johannes en Vasko voor het eerst in gesprek kwamen in 2010 bleken beide gepassioneerd onderzoeker te zijn van de menselijke werkelijkheid. Met deze gezamenlijke passie is Silk Leadership Lab ontstaan.

Vasko (1970) leidt een innerlijk leven en hij heeft zich sinds zijn schooltijd zo veel mogelijk van de maatschappij onttrokken om zich te wijden aan de wereld van beleving en waarneming.

Johannes (1964) heeft zich na zijn rechtenstudie in de wereld van het bedrijfsleven gestort om zo snel mogelijk de maatschappelijke top te bereiken. Toen hij dat naar zijn idee bereikt had, is hij zijn opgedane inzichten gaan gebruiken als consultant/trainer bij grootschalige veranderingen in organisaties.