Strategische Partners

Transformeer de oordelen in het systeem die het realiseren van de toekomst in de weg staan.

Silk Leadership Lab verbindt zich langdurig met een aantal organisaties die onze kijk op mensen onderschrijven. De vakterm voor dit soort samenwerkingen is een strategisch partnerschap, maar binnen Silk noemen wij elkaar gewoon vrienden.

We zijn als mensen gemaakt om effectief samen te werken en ons te verbinden met anderen. Onze op het verleden gebaseerde oordelen over wat er mogelijk is en “hoe mensen zijn” beperken ons natuurlijke vermogen om samen te werken en te presteren.

Silk biedt haar vrienden een continue strategische werkplaats voor het transformeren van niet-productieve systeem brede conversaties en oordelen. 

Het realiseren van toekomsten vraagt om nieuw gedrag van alle betrokkenen in het systeem; de sleutel voor nieuw gedrag is een nieuw gedeeld beeld over wat er mogelijk is in de toekomst. Silk heeft partnerschappen met organisaties en ondernemingen die zich geven aan het realiseren van ongekende mogelijkheden.

Onze vrienden realiseren zich dat dit een voortdurende aandacht vraagt om niet-productieve beelden en contexten in het “systeem” op te sporen en te transformeren. Dit stelt ze in staat om steeds weer opnieuw gezamenlijk toekomsten die werken voor iedereen te creëren en realiseren.